اخبار و رویدادها
ادامه خبر ...

ادامه خبر ...

نقشه راه شبکه از مبتدی تا حرفه ای
ادامه خبر ...

آموزش شبکه برنامه نویسی و امنیت را به صورت نقشه ببینیم
ادامه خبر ...

کلاس های حضوری با رعایت دستورالعمل های بهداشتی برگزار میگردد
ادامه خبر ...

برگزاری وبینار تربیت فضای مجازی در فروردین ماه 1400 برای دانشجو معلمان استان های خراستان جنوبی، همدان، یاسوج، کرمان ، تهران شعبه باهنر برنامه ریزی و در دست اقدام است
ادامه خبر ...

آرشیو اخبار ...