نوآوران لیان خلیج فارس

دوره تربیت فضای مجازی مقدماتی

   

مدت دوره: 8 ساعت

قیمت 500,000 ریال

   
   

فروردین

-

اردیبهشت

27-28-29-30

خرداد

8-9-10-15-16-17-22-23-24-29-30-31

تیر

-

مرداد

-

شهریور

-

مهر

-

آبان

-

آذر

-

دی

-

بهمن

-

اسفند

-

   
هدف برگزاری: دوره جامع تربیت تربیت فضای مجازی استان بوشهر

جهت ورود به کلاس دوره تربیت فضای مجازی  لینک زیررا کلیک  نمایید

https://www.skyroom.online/ch/pgnl/class-1

برای آزمون به کلاس زیر مراجعه نمایید

http://www.testaa.ir/

مدرس دوره: آقای علی جلالی ثابت :: alijsabet