تاریخ 1400-01-03 18:44:56 بازدید

ثبت نام وبینار های حضوری از ابتدای اردیبهشت 1400

از ابتدای اردیبهشت ثبت نام برای کلاس های حضوری شروع و کلیه کلاسها با یک سوم ظرفیت کلاس و رعایت دستوردالعمل های بهداشتی و مصوب ستاد ملی و استانی مبارزه با کرونا برگزار میگردد. لذا علاقه مندان میتوانند برای ثبت نام در دوره های تربیت فضای مجازی با آموزشگاه تماس و ثبت نام نمایند